Νοέμβριος 2018

23 Νοεμβρίου 2018

Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου Νομού Θεσπρωτίας

Συντήρηση και αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου Νομού Θεσπρωτίας…