Η ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες μελέτης και εκτέλεσης έργων συντήρησης και αποκατάστασης:

  • Τοιχογραφιών και επιχρισμάτων
  • Ξύλου - Ξυλογλύπτου
  • Φορητών εικόνων
  • Πινάκων ζωγραφικής
  • Βιβλίων και αρχειακού υλικού

Επίσης, ειδικευόμαστε:

  • στη μελέτη περιβαλλοντικών παραμέτρων
  • στην εφαρμογή θερμογραφικών μεθόδων
  • στην εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων διάγνωσης με απεικονιστικές και αναλυτικές τεχνικές.

Τεχνογνωσία

Το θεωρητικό υπόβαθρο και η εμπειρία εφαρμογής της ομάδας μας συμπληρώνεται από τεχνογνωσία στη διοίκηση έργου, την οργάνωση και λειτουργία εργοταξίου και εργαστηρίου, την εφαρμογή ενόργανων μεθόδων τεκμηρίωσης όλων των σταδίων της συντήρησης, από τη μελέτη έως την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων.