Η εκπόνηση και έγκριση μελέτης αποτελεί ουσιαστική και διοικητική προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εξασφαλίζει τη νομιμότητα της διαδικασίας, το σωστό προγραμματισμό των επεμβάσεων, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Η εγκεκριμένη μελέτη αποτελεί άλλωστε προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των έργων.

Η μελέτη διερευνά την ιστορία του αντικειμένου, τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής του, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και την κατάσταση διατήρησής του. Υποστηρίζεται από φυσικοχημικές εξετάσεις και αναλύσεις, μη καταστρεπτικές απεικονιστικές και αναλυτικές διαγνωστικές μεθόδους, ψηφιακή σχεδιαστική τεκμηρίωση. Μόνο μετά τη συνεκτίμηση και ερμηνεία όλων των παραπάνω δεδομένων είναι δυνατή η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων συντήρησης, ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των εργασιών και η σύνταξη εμπεριστατωμένου προϋπολογισμού.

Οι μελέτες μας έχουν εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και εγκριθεί με Υπουργικές Αποφάσεις

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΓΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ


ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΙΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΧΑΥΔΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΡΕΤΖΕΠ ΠΑΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ


ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΣΩΚΑΡΗ