Εμπειρία & Συνεργασίες

Έχουμε εκπονήσει μελέτες και εκτελέσει έργα σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Ηλεία, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κιλκίς, Κρήτη, Κω, Λάρισα, Πρέβεζα, Ρόδο, Φθιώτιδα, πάντοτε υπό την επίβλεψη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού (Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, 1η ΕΒΑ, 4η ΕΒΑ, 6η ΕΒΑ, 7η ΕΒΑ, 9η ΕΒΑ, 13η ΕΒΑ, 20η ΕΒΑ, 21η ΕΒΑ, 22η ΕΒΑ, 23η ΕΒΑ, 24η ΕΒΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, ΥΝΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας).

Επίσης, έχουμε αναλάβει έργα στο Πράτο της Ιταλίας, στο Τσεσμέ της Τουρκίας και τα Ιεροσόλυμα.

Οι μελέτες μας έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Τα έργα μας έχουν πιστοποιηθεί με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.