Η έδρα μας

Στεγαζόμαστε σε ένα βιομηχανικό κτίριο του μεσοπολέμου, επιφάνειας 138τμ.

Ο χώρος εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για τη διάγνωση και τεκμηρίωση, τη συντήρηση, αποθήκευση και ασφαλή φύλαξη των αντικειμένων, ενώ παράλληλα πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Διαθέτει απαραβίαστες θύρες και παράθυρα, σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο σε 24ωρη βάση με εταιρία φύλαξης, ανιχνευτές κίνησης, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, πυράντοχες αποθήκες, σύστημα ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων, απαγωγής αερίων και φωτισμού ημέρας.

Οργανώνεται σε διακριτούς χώρους:

  • Εργαστηριακό, άρτια εξοπλισμένο για όλες τις διαδικασίες διάγνωσης και συντήρησης.
  • Αποθηκευτικό, με υποδομές και συνθήκες περιβάλλοντος ενδεδειγμένες για τη φύλαξη των έργων.
  • Φωτογραφικό θάλαμο, με υποδομές για φωτογράφιση σε όλες τις περιοχές του φάσματος (ορατό, υπεριώδες, υπέρυθρο).
  • Βοηθητικό εργαστηριακό – ξυλουργείο.
  • Μελέτης, τεκμηρίωσης και διοικητικής υποστήριξης των έργων.

Τα αντικείμενα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας ασφαλίζονται κατά κλοπής ή καταστροφής από εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες.