Ολοκλήρωση εργασιών σε νεώτερα διατηρητέα κτήρια της Καλαμάτας

Ολοκλήρωση σωστικών εργασιών συντήρησης οροφογραφιών και τοιχογραφιών σε νεώτερα διατηρητέα κτήρια της Καλαμάτας.