Ολοκλήρωση εργασιών σε νεώτερα διατηρητέα κτήρια της Καλαμάτας