• Πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (1994).
 • Κάτοχος άδειας μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργων συντήρησης & λειτουργίας εργαστηρίου από το 1999 (ΑΜ: 313).
 • Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.
 • Εκπαίδευση στην κτιριακή θερμογραφία.
 • Υπηρέτησε επί 18 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού:
  - Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ελληνιστικά, ρωμαϊκά, παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά-μεταβυζαντινά και νεώτερα μνημεία)
  - ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Μακεδονικοί Τάφοι, σωστικές ανασκαφές)
  - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (διαχειριστική και επιστημονική τεκμηρίωση κινητών μνημείων και αρχειακού υλικού)
 • Από το 2003 δραστηριοποιείται ως ανάδοχος μελετών και έργων συντήρησης.
 • Διδακτική εμπειρία στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (1997-2002).
 • Εισηγήτρια σε Σεμινάρια στο ΙΝΕΠ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (2006-2007)
 • Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για θέματα συντήρησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) (πρόεδρος την περίοδο 1999-2007).
 • Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Πτυχιούχων Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), από το 2010 έως σήμερα.

Προβολή Πλήρους Βιογραφικού

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (2002).
 • Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1998).
 • Κάτοχος άδειας μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργων συντήρησης & λειτουργίας εργαστηρίου από το 2009 (ΑΜ: 821).
 • Εκπαίδευση στην κτιριακή θερμογραφία.
 • Υπηρέτησε στο Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, 4η ΕΒΑ, 21η ΕΒΑ).
 • Συμμετείχε σε έργα και μελέτες ιδιωτών συντηρητών.
 • Από το 2009 δραστηριοποιείται ως ανάδοχος μελετών και έργων συντήρησης.
 • Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2003 – 2007).
 • Ιδρυτικό μέλος και Γ. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Πτυχιούχων Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), από το 2010 έως σήμερα.

Προβολή Πλήρους Βιογραφικού

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΑΜ: 313

6937111041


 • Πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (1994).
 • Κάτοχος άδειας μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργων συντήρησης & λειτουργίας εργαστηρίου από το 1999 (ΑΜ: 313).
 • Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.
 • Εκπαίδευση στην κτιριακή θερμογραφία.
 • Υπηρέτησε επί 18 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού:
  - Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ελληνιστικά, ρωμαϊκά, παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά-μεταβυζαντινά και νεώτερα μνημεία)
  - ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Μακεδονικοί Τάφοι, σωστικές ανασκαφές)
  - Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (διαχειριστική και επιστημονική τεκμηρίωση κινητών μνημείων και αρχειακού υλικού)
 • Από το 2003 δραστηριοποιείται ως ανάδοχος μελετών και έργων συντήρησης.
 • Διδακτική εμπειρία στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (1997-2002).
 • Εισηγήτρια σε Σεμινάρια στο ΙΝΕΠ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (2006-2007)
 • Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις για θέματα συντήρησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) (πρόεδρος την περίοδο 1999-2007).
 • Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Πτυχιούχων Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), από το 2010 έως σήμερα.

Προβολή Πλήρους Βιογραφικού

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ

Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

ΑΜ: 821

6947806128


 • Πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (2002).
 • Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (1998).
 • Κάτοχος άδειας μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργων συντήρησης & λειτουργίας εργαστηρίου από το 2009 (ΑΜ: 821).
 • Εκπαίδευση στην κτιριακή θερμογραφία.
 • Υπηρέτησε στο Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, 4η ΕΒΑ, 21η ΕΒΑ).
 • Συμμετείχε σε έργα και μελέτες ιδιωτών συντηρητών.
 • Από το 2009 δραστηριοποιείται ως ανάδοχος μελετών και έργων συντήρησης.
 • Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2003 – 2007).
 • Ιδρυτικό μέλος και Γ. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Πτυχιούχων Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΠΕΝΕΠ-ΣΑΕΤ), από το 2010 έως σήμερα.

Προβολή Πλήρους Βιογραφικού


Στελέχωση

Πλαισιωνόμαστε από πολυμελή ομάδα πτυχιούχων συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, με μακρά εργασιακή εμπειρία και ετοιμότητα για άμεση μετακίνηση και εγκατάσταση συνεργείων και εξοπλισμού όπου χρειαστεί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνεργασίες

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του πεδίου της συντήρησης ευνοεί την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος συνεργασιών.

Για την αρτιότητα των μελετών και των έργων μας συνεργαζόμαστε με: συντηρητές άλλων ειδικοτήτων, αρχαιολόγους, μηχανικούς, μουσειολόγους και μουσειογράφους, ιστορικούς τέχνης, ερευνητικά και διαγνωστικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα.