Ολοκλήρωση εργασιών στο Τέμενος «Αράπ Τζαμί» στην πλατεία Δικαστηρίων του Δήμου Δράμας

Ολοκλήρωση σωστικών εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών στο εσωτερικό του τεμένους και στο προστώο του Τεμένους «Αράπ Τζαμί» στην πλατεία Δικαστηρίων του Δήμου Δράμας.