Ολοκλήρωση εργασιών στο Τέμενος «Αράπ Τζαμί» στην πλατεία Δικαστηρίων του Δήμου Δράμας

cm2-temenos-drama

Ολοκλήρωση σωστικών εργασιών συντήρησης τοιχογραφιών στο εσωτερικό του τεμένους και στο προστώο του Τεμένους «Αράπ Τζαμί» στην πλατεία Δικαστηρίων του Δήμου Δράμας.