Ολοκλήρωση των εργασιών στον Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους Μετσόβου

Ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της ξύλινης γραπτής οροφής του Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους Μετσόβου.