Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου Νομού Θεσπρωτίας

Συντήρηση και αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου Νομού Θεσπρωτίας